شستشوی دهان

مکان شما:

نکات مهم در خصوص شتستشوی دهان

و در آخر:

دهان شویه های حاوی الکل، خشکی دهان را بیشتر می کنند و نباید استفاده شوند.