پیشگیری از مشکلات دهانی با مراجعه به دندانپزشک

مکان شما:

یکی از روش‌های پیشگیری از مشکلات دهانی مراجعه به دندانپزشک می‌باشد.

پیش از شروع داروهای شیمی درمانی از سلامت دندان ها و لثه های خود با مراجعه به دنداپزشک اطمینان پیدا کنید.

دندانپزشک خود را از آغاز درمان شیمی درمانی برای دریافت نکات ویژه مراقبت دندانی آگاه سازید. بخصوص زمانی که بدخیمی در ناحیه سر و گردن باشد.