پکلی تاکسل
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

پکلی تاکسل

پَکلِکس

DMF: 25843

نام ژنریک

پکلی تاکسل (Paclitaxel)

دسته دارویی

مهارکننده های میتوز

اشکال دارویی

کنسانتره برای تهیه محلول جهت انفوزیون وریدی (30 ، 100، 150 و 300 میلی گرم)