مسواک زدن دندان ها و استفاده از نخ دندان

مکان شما:

مسواک زدن

نخ کشیدن

اگر قبلا از نخ دندان استفاده کرده اید، این کار را برای دست کم یک بار در روز ادامه دهید و چنانچه تا به حال برای دندان ها از نخ استفاده نکرده اید، از اینکار در طول درمان پرهیز کنید.

نکات بیشتر