بورتزومیب
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

بورتزومیب

وِلبُرت

نام ژنریک

بورتزومیب (Bortezomib)

دسته دارویی

مهارکننده‌های پروتئازوم

اشکال دارویی

پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی وریدی (3.5 میلی گرم)