نوآوری و تکنولوژی برتر
محصولی با کیفیت و ایمنی بالاتر

صفحه اصلی

ماموریت ما

مأموریت ما، ایجاد ارزش و ارتقای سطح ســــلامت بیماران، از طریق تولید و عرضه محصولات با تکنولوژی بالا برای ایران و کشورهای دیگر است.
اطلاعات بیشتر
صفحه اصلی

اصول اساسی ما

اصول اساسی ما در انجام این ماموریت، کیفیت بالا، قیمت مناسب، بازاریابی بیمار محور، ورود محصولات جدید مورد نیاز جامعه پزشکی و داروسازی به عنوان اولین تامین کننده در ایران و منطقه و ایجاد سبد کامل در همه زمین های فعالیتی ماست.
اطلاعات بیشتر
صفحه اصلی

ارزش‌های ما

مأموریت ما، ایجاد ارزش و ارتقای سطح ســــلامت بیماران، از طریق تولید و عرضه محصولات با تکنولوژی بالا برای ایران و کشورهای دیگر است.
اطلاعات بیشتر
امید داشتن برای کیفیت زندگی و احساس خوب بودن بیمار بسیار مهم است.
دانستنی های سلامت ما را بخوانید

احترام به ارزش‌ها و اولویت‌های بیمار، کمک به بیماران و حمایت احساسی، رفاه و راحتی بیماران، آموزش، تداوم و هماهنگ بودن خدمات درمانی، مشارکت دادن آنها در روند درمان، و نهایتا دسترسی آسان به خدمات درمانی. از موارد کلیدی و ضروری در امر بیمارمحوری است.

Cedal Values

اخبار و رویدادها