کربوپلاتین
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

کربوپلاتین

کارِپتین

DMF: 26029

نام ژنریک

کربوپلاتین (Carboplatin)

دسته دارویی

عوامل آلکیله کننده

اشکال دارویی

کنسانتره برای تهیه محلول تزریقی وریدی (10 میلی گرم در میلی لیتر. 50، 150 و 450 میلی گرم)