اتوپوزاید
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

اتوپوزاید

اتوپودال

نام ژنریک

اتوپوزاید (Etoposide)

دسته دارویی

مهارکننده Topoisomerase II، عامل ضد نئوپلاستیک

اشکال دارویی

محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون با غلظت 20 mg/ml (100 و 200 میلی گرم)