فلورواوراسیل
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

فلورواوراسیل

نِسیل

نام ژنریک

فلورواوراسیل (Fluorouracil)

دسته دارویی

آنتاگونیست پیریمیدین، آنتی متابولیت، عامل ضد نئوپلاستیک

اشکال دارویی

محلول تزریقی 50mg/ml (250، 500 و 1000 میلی گرم)