زولدرونیک اسید
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

زولدرونیک اسید

زومه سدال

نام ژنریک

زولدرونیک اسید (Zoledronic Acid4)

نام تجاری

®زومه سدال

دسته دارویی

مشتق بیس فسفونات

اشکال دارویی

محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون 4 میلی گرم در 5 میلی لیتر