فلورویوراسیل، داروی درمان سرطان شرکت سه‌دال

مکان شما:

داروی درمان سرطان, فلورویوراسیل (5FU)، برای اولین بار در ایران توسط شرکت داروسازی سدال نانو تولید شد.

داروی تزریقی فلورویوراسیل در دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم برای اولین بار در ایران تولید و با نام تجاری Necil به زودی توزیع می شود.

فلورویوراسیل بدلیل اندیکاسیون مصرف در اکثر تومورهای بدخیم یکی از پر مصرفترین داروهای ضد سرطان وارداتی است که بدلیل ارزان بودن، اقبالی برای تولید داخل نداشت و همیشه جزو داروهای کمبودی با واردات فوریتی بود.

خوشحالیم که Necil با کیفیتی مشابه داروی وارداتی وارد بازار می شود. همچنین این نوید را به جامعه پزشکی و دارویی می دهیم که چندین داروی پرمصرف، ولی ارزان قیمت ضد سرطان دیگر که همیشه در لیست کمبود دارویی کشور بودند در مراحل توسعه و ثبت هستند که به زودی به بازار عرضه می شوند.