برگزاری برنامه علمی گروه دارویی سدال

مکان شما:

برگزاری برنامه علمی گروه دارویی سدال در بیمارستان مدنی تبریز با حضور اساتید محترم گروه رادیوانکولوژی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

گالری تصاویر