دسه‌تاکسل
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

دسه‌تاکسل

تئوتاکسول

DMF: 26580

نام ژنریک

دوستاکسل (Docetaxel)

دسته دارویی

مهارکننده‌های میتوز

اشکال دارویی

کنسانتره برای تهیه محلول تزریقی وریدی (20 و 80 میلی گرم)