کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و همایش انجمن رادیوانکولوژی ایران

مکان شما:
شرکت داروسازی سه دال نانو در هشتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و هجدهمین همایش سالیانه انجمن رادیوانکولوژی ایران که در تاریخ 4 تا 6 بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، شرکت نمود.
حضور سه دال نانو در این کنگره، فرصتی بی‌نظیر برای ارائه آخرین دستاوردها، تعامل با متخصصان برجسته و برقراری ارتباطات استراتژیک با متخصصان در زمینه درمان سرطان بود.
حضور آقای دکتر پیام دیندوست، مدیر عامل گروه دارویی سه دال در این کنگره، اهمیت این رویداد را برای شرکت سه دال نانو تأکید کرد.

ما از همه شرکت‌کنندگان و سازمان‌دهندگان کنگره و همکارانمان در سه دال نانو که این حضور موفقیت‌آمیز را ممکن ساختند، سپاسگزاریم و به دنبال استفاده از این تجربیات برای پیشبرد اهداف و چشم‌اندازهای شرکت هستیم.