10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

مکان شما:
جراحی انکوپلاستیک

جراحی یکی از موثرترین گزینه های درمانی برای سرطان سینه است. در برخی موارد، می توانید در جراحی، حفظ سینه را انتخاب کنید. در این حالت، جراح شما فقط نواحی سرطان سینه را برمی دارد و بقیه پستان را دست نخورده باقی می گذارد. این فرآیند می تواند ظاهر سینه های شما را تغییر دهد، بنابراین ممکن است تمایل به انجام جراحی انکوپلاستی داشته باشید.

جراحی انکوپلاستیک

جراحی انکوپلاستیک سینه

جراحی انکوپلاستیک روشی است که درمان سرطان با جراحی زیبایی برای بازسازی سینه ترکیب می شود. بعد از برداشتن بافت سرطانی، جراح انکولوژی یا جراح پلاستیک، عمل های اضافی را برای اصلاح هرگونه تغییر شکل ناشی از جراحی سرطان انجام می دهد. معمولا این جراحی بر روی هر دو سینه انجام می شود تا آنها را تا حد ممکن شبیه به هم نشان دهد.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

مزایای جراحی انکوپلاستیک

ترکیب درمان و بازسازی در یک عمل به این معنی است که بیمار فقط یک عمل جراحی انجام می دهد و یک دوره نقاهت واحد خواهد داشت که به معنای وقفه کمتری در زندگی بیمار است. عمل جراحی همراه با بازسازی از قبل برنامه ریزی شده می تواند پزشکان را قادر سازد تا بافت بیشتری را در اطراف محل سرطان بردارند، که می تواند به برداشتن کامل تومور کمک کند.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

برنامه ریزی برای بازسازی سینه

قبل از جراحی سرطان سینه، می توانید گزینه های بازسازی را با پزشک خود در میان بگذارید. پزشکان جراح می توانند به شما بگویند که قصد دارند چگونه سرطان را از بین ببرند و عمل جراحی چه تاثیری بر ظاهر سینه آسیب دیده می گذارد. بعد از اینکه در این رابطه اطلاعات کافی را کسب کردید، می توانید بهترین روش را برای مدیریت بازسازی سینه خود انتخاب کنید.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

لامپکتومی

قبل از جراحی سرطان سینه، می توانید گزینه های بازسازی را با پزشک خود در میان بگذارید. پزشکان جراح می توانند به شما بگویند که قصد دارند چگونه سرطان را از بین ببرند و عمل جراحی چه تاثیری بر ظاهر سینه آسیب دیده می گذارد. بعد از اینکه در این رابطه اطلاعات کافی را کسب کردید، می توانید بهترین روش را برای مدیریت بازسازی سینه خود انتخاب کنید.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

بازسازی فلپ پیشرفته محلی

بازسازی فلپ پیشرفته موضعی به این معنی است که جراح از بافت باقیمانده سینه برای تغییر شکل سینه استفاده می کند. پزشک پوست و بافت زیرین سینه را حرکت می‌دهد تا فرورفتگی‌های باقی مانده از لامپکتومی را پر کند.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

کوچک کردن دو طرفه سینه

در برخی از لامپکتومی ها سینه آسیب دیده به میزان قابل توجهی کوچکتر می شود. اگر این مورد در مورد شما صدق می کند، می توانید کوچک کردن دو طرفه سینه را انتخاب کنید. پزشک یک لامپکتومی بر روی سینه آسیب دیده انجام می دهد، سپس اندازه سینه دیگر را کاهش می دهد تا آن را مطابق کند. کوچک کردن سینه شامل ایجاد یک برش روی سینه سالم و برداشتن مقداری مشابه از بافت است.


اگر نیاز به برداشتن مقدار قابل توجهی از بافت از سینه آسیب دیده دارید، این گزینه انتخاب خوبی است. در این روش پزشک اطمینان حاصل می کند که همه توده سرطانی برداشته می شود و همچنین سینه های بیمار پس از جراحی، متقارن به نظر می رسند.

10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

لیفت دو طرفه سینه

لیفت سینه شبیه به کوچک کردن سینه است، اما به طور کلی بافت کمتری از سینه خارج می شود. پزشک لامپکتومی بیمار را انجام می دهد، اما تا حد امکان بافت کمتری را برمی دارد. پس از آن، هر دو سینه شکل می‌گیرند و برای بهبود تقارن سینه‌ها، تغییرات لازم انجام می شود. برخی از افراد به عنوان بخشی از این روش، جابجایی نوک پستان را انجام می دهند.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

ماستکتومی محافظ پوست

بازسازی فلپ پیشرفته موضعی به این معنی است که جراح از بافت باقیمانده سینه برای تغییر شکل سینه استفاده می کند. پزشک پوست و بافت زیرین سینه را حرکت می‌دهد تا فرورفتگی‌های باقی مانده از لامپکتومی را پر کند.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

بازسازی پس از ماستکتومی کامل

بازسازی فلپ پیشرفته موضعی به این معنی است که جراح از بافت باقیمانده سینه برای تغییر شکل سینه استفاده می کند. پزشک پوست و بافت زیرین سینه را حرکت می‌دهد تا فرورفتگی‌های باقی مانده از لامپکتومی را پر کند.
10 نکته ای که باید در مورد جراحی انکوپلاستیک سینه بدانید

ملاحظات دیگر

نوع جراحی انکوپلاستی انتخابی شما به میزان سرطان موجود در سینه، اندازه سینه ها و ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. پزشک می تواند به سوالات شما در مورد اینکه کدام نوع جراحی برای شما بهتر است پاسخ دهد.