پیشگیری از ابتلا به عفونت ها پس از دریافت داروهای آنکولوژی

مکان شما:

پس از دریافت داروهای آنکولوژی امکان بروز عفونت ها در بدن فرد افزایش می یابد .توجه به نکات زیر برای کاهش ابتلا موثر است: