جم‌سیتابین
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

جم‌سیتابین

جِمسیمَکس​

نام ژنریک

جم‌سیتابین (Gemcitabine)

دسته دارویی

آنتی متابولیت ها

اشکال دارویی

فرآورده تغلیظ شده (کنسانتره) جهت تهیه محلول برای انفوزیون (200 و 1000 میلی گرم)