پمترکسد
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

پمترکسد

آلمترا

نام ژنریک

پمترکسد (Pemetrexed)

دسته دارویی

آنتی متابولیت‌ها

اشکال دارویی

پودر لیوفیلیزه جهت تهیه محلول برای انفوزیون وریدی (100 و 500 میلی گرم)