پالبوسیکلیب
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

پالبوسیکلیب

پَکلِکس

نام ژنریک

پالبوسیکلیب (Palbociclib)

دسته دارویی

مهار کننده های CDK 4 / 6

اشکال دارویی

کپسول خوراکی