وینوسه‌دال
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

وینوسه‌دال

وینوسدال®

نام ژنریک

وینوسدال (Vinocedal)

دسته دارویی

مهارکننده Topoisomerase II، عامل ضد نئوپلاستیک

اشکال دارویی

ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن (۱۰ میلی گرم در میلی لیتر)