برگزاری ایونت تومور بورد مغز در همدان

مکان شما:

رویداد تورمور بورد مغز در هتل کتیبه همدان در خدمت پزشکان انکولوژیست و در اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.

 

سخنران شرکت سدال: