دومين سمينار سراسرى سرطان در جوانان

مکان شما:

دومین سمینار سراسری سرطان در تاريخ ١٣ و ١٤ مهرماه که توسط موسسه خيريه محمد حسين رضوى برگزار شد.

دومين سمينار سراسرى سرطان در جوانان
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید