وینوسه‌دال

وینوسه‌دال® نام ژنریک وینوسه‌دال (Vinocedal) نام تجاری ®Vinocedal دسته دارویی مهارکننده Topoisomerase II، عامل ضد نئوپلاستیک اشکال دارویی ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن (۱۰ میلی گرم در میلی لیتر) موارد مصرف موارد منع مصرف هشدارها و توصیه‌ها وینوسه‌دال چگونه مصرف می‌شود؟ عوارض جانبی وینوسه‌دال تداخلات دارویی وینوسه‌دال مصرف در بارداری و شیردهی شرایط…

اتوپوزاید

اتوپودال   نام ژنریک اتوپوزاید (Etoposide) نام تجاری ®Etopodal دسته دارویی مهارکننده Topoisomerase II، عامل ضد نئوپلاستیک اشکال دارویی محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون با غلظت 20 mg/ml (100 و 200 میلی گرم) موارد مصرف موارد منع مصرف هشدارها و توصیه‌ها اتوپدال چگونه مصرف می‌شود؟ عوارض جانبی اتوپدال تداخلات دارویی اتوپدال مصرف در…

زولدرونیک اسید

زومه سه‌دال   نام ژنریک زولدرونیک اسید (Zoledronic Acid4) نام تجاری ®زومه سه‌دال دسته دارویی مشتق بیس فسفونات اشکال دارویی محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون 4 میلی گرم در 5 میلی لیتر موارد مصرف موارد منع مصرف هشدارها و توصیه‌ها زولدرونیک ۴mg چگونه مصرف می‌شود؟ عوارض جانبی زولدرونیک ۴mg تداخلات دارویی زولدرونیک ۴mg…

فلورواوراسیل

نِسیل   نام ژنریک فلورواوراسیل (Fluorouracil) نام تجاری ®NECIL دسته دارویی آنتاگونیست پیریمیدین، آنتی متابولیت، عامل ضد نئوپلاستیک اشکال دارویی محلول تزریقی 50mg/ml (250، 500 و 1000 میلی گرم) موارد مصرف موارد منع مصرف هشدارها و توصیه‌ها فلورواوراسیل چگونه مصرف می‌شود؟ عوارض جانبی فلورواوراسیل تداخلات دارویی فلورواوراسیل مصرف در بارداری و شیردهی شرایط نگهداری موارد…